Strukturerad undervisning enskilt och i grupp som utvecklar språkförmågan, tala, läsa och skriva.

Ljud och språklek, lyssna efter ljudet och avkoda ordet.
”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära” (Lgrs 11 kap 1).
Här är det Isabelle, Rama, Lorik och Kevin som snabbt läser ordbilderna, de uppmuntrar varandra att försöka läsa flera ord .
Lyssna och själv berätta, hålla fokus.
Göra dig förstådd, visa att du förstår andra och ta hänsyn. Vänta på din tur när du vill berätta.
Vi tänker bättre och håller bättre fokus efter ”Rörispaus” i klassrummet. Det är roligt och bra för kropp och knopp!
Eleverna gör egna val och väljer arbetsform t.ex. att arbeta enskilt eller samarbeta. Rama och Lorik skriver på sina iPads, de väljer att sitta tillsammans.
Efter genomgång blir det enskilt arbete. Isabelle visar Kevin vad hon har skrivit. Eleverna väljer om de vill sitta tillsammans eller vid sin egen arbetsplats.
Isabelle och Kevin väljer att samarbeta med en arbetsuppgift.
Känna igen, läsa och skriva några vanliga ord med penna eller iPad/dator.

För att utveckla språkförmågan arbetar vi med bokstavsformer, bokstävernas ljud och ordbilder på många olika sätt.

Vi skriver våra namn i en stor kvadrat. Vi har numrerat rutorna från 1-10. Vi ska se och jämföra hur många bokstäver det är i våra namn.

Jag har 8 bokstäver i mitt namn, sa Isabelle.

Jag har 4 bokstäver i mitt namn, lika många som Lena, sa Rama.

Egzona sätter upp alla namnen på de som är i skolan idag.

Jag skriver ord och målar en citron, sa Rama.

Kevin och Petter skriver sina namn, de ska spela ett spel och räkna poäng.

Jag tränar på bokstaven U, sa Isabelle.

Vi arbetar med hela alfabetet och skriver ord på datorn, sa Rama och Isabelle.

Jag skriver mitt namn helt självständigt, sa Lorik.